Datum: 11 May 2021

Nationale Koolstof Markt: Methode "Blijvend Grasland"

Vanuit de Nationale Koolstof Markt (NSK) is een methodedocument opgesteld waarbij de maatregel "Blijvend Grasland" wordt uitgelegd. Het methodedocument is van toepassing op projecten die bodemkoolstofbeheer introduceren in een agrarisch landschap waarvoor verwacht wordt dat de organische koolstofvoorraad in de bodem constant zou zijn gebleven of zou zijn afgenomen zonder het project (de baseline). Er wordt ook rekening gehouden met verschillen in bodemtype, aangezien klei van nature meer organische stof kan vastleggen dan zand. Dit document is opgesteld in samenwerking met Slim Landgebruik.

Meer informatie over Stichting Nationale Koolstofmarkt of andere methoden per projecttype zijn op de SNK website te vinden.