Datum: 9 Nov 2021

Slim Landgebruik bij Carbon Farming Conference

Begin november hebben wetenschappers Chris Koopmans, Chantal Hendriks en Carin Rougoor op het afsluitende congres van het Interreg-project over carbon farming een (digitale) workshop verzorgd over het programma Slim Landgebruik. Koopmans ging in op de effectiviteit van maatregelen, vervolgens vertelde Rougoor meer over carbon credits en andere stimuleringsopties en Hendriks sloot af met een toelichting op het praktijkmodel. Uit de vragen van de deelnemers bleek dat mensen zeer geïnteresseerd waren in de resultaten: “Wat zijn de verschillen tussen grondsoorten?”, “Wat betekent dat voor de stimuleringsmogelijkheden?”, “Wat is er nodig om de praktijktool te koppelen aan de CoolFarmTool?”. Mooi om zo de resultaten van Slim Landgebruik ook internationaal voor het voetlicht te brengen.
De plenaire sessie van de Carbon farming conference is hier terug te vinden.