Datum: 14 Nov 2023

Slim Landgebruik, goed voor bodem en klimaat

In 2018 is het onderzoeksprogramma Slim Landgebruik gestart. In vijf jaar is er veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor koolstofvastlegging en mogelijke afwentelingen op lachgasemissie en bodemkwaliteit. Ook is er gekeken naar mogelijke incentives voor boeren om de maatregelen toe te passen op het bedrijf. Het werk van de afgelopen jaren is bij elkaar gebracht in onderstaande animatie. Veel kijkplezier!