Datum: 1 Dec 2021

Videoverslag van demodag 'Stoppelbewerking en zaaitechniek voor groenbemesters'

Het doel van de demodag op 2 september 2021 in de Kolummerwaard was om telers kennis te laten maken met nieuwe technieken op de markt en tegelijkertijd te laten zien hoe elke voorbewerking van invloed is op de stand van het groenbemestermengsel nadien. Op de tarwestoppel was na het combinen op 13 augustus wat regen gevallen, maar de week voor de demo is het stro van het land gehaald en is er vaste geitenmest uitgereden op de stoppel (27 augustus). Tijdens de demo hebben een vijftal machines de grond bewerkt, waarna met een tweetal verschillende machines de groenbemesters (DSV Solarigol) is ingezaaid. Het inzaaien van de groenbemester ging haaks op de rijrichting van de stoppelbewerking, waarbij er dus gewerkt moest worden met de verschillende dieptes, variƫrend van oppervlakkig eggen tot 15 cm diep (eco) ploegen.

Circa veertig belangstellenden volgden de rondgang langs de werkende machines, waarbij er vele vragen en discussies de revue passeerden. Het publiek ging van machine naar machine. Na een uitleg door Christoffel den Herder en ook de machinefabrikant, ging de machine aan de slag en kon het publiek de werkende machines in actie bekijken. Bekijk de video hier.