Datum: 31 Dec 2023

Wanneer draagt bodemkoolstof bij aan klimaatmitigatie?

In discussies over klimaatmitigatie worden technische termen niet altijd correct gebruikt, wat leidt tot onbedoelde gevolgen en extreme verwachtingen van de rol van bodemkoolstof in klimaatmitigatie. 'Koolstofvoorraad' - 'koolstof sink' - zijn dit dezelfde termen?

En leidt het vastleggen van koolstof, bijvoorbeeld door de opbouw van organische koolstof  in de bodem, automatisch tot klimaatmitigatie? In openbare discussies over klimaatbescherming worden veel van deze concepten vaak door elkaar gehaald. Het project CarboSeq binnen EJP Soil heeft hier door middel van een policy brief geprobeerd antwoord op te geven. U vindt hier een link naar de brief.