Datum: 18 Feb 2021

Webinar CBAV Bodem 18 feb. 2021

Op 18 februari 2021 is er een webinar gehouden door CBAV (commissie bemesting AKkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt). Dit is het tweede deel van twee webinars waarin vooral nieuwe EOS-kengetallen voor groenbemesters en mest werden gepresenteerd, het meten van bodemkwaliteit en het bepalen van dichtheid en verdichting van bodem door het testen van een bulkdichtheidssensor.

Vanuit het project Kengetallen en berekening effecten maatregelen gewasresten achterlaten en groenbemesters op koolstofvastlegging zijn hier de voorlopige resultaten gepresenteerd (vanaf 03:19 tot 24:06). Nieuwe kengetallen voor groenbemestes zijn in dit webinar gegeven, de verwachting is dat volgend jaar de nieuwe kengetallen voor gewasresten en organische mest kunnen kunnen worden gepresenteerd.