Thema: Effectivitieit van koolstofvastleggende maatregelen

Onderbouwing koolstof vastlegging door vergelijking met internationale literatuur

Looptijd: 2022
Status: Afgerond

In het Slim Landgebruik programma en ook andere projecten zoals de PPS Beter Bodembeheer wordt uit Lange Termijn Experimenten (LTE's) data verzameld over de effectiviteit van de verschillende maatregelen. 

De kennis en data over de potentie voor bodemkoolstofvastlegging door verschillende bodemmaatregelen op minerale gronden is echter nog door onzekerheden omgeven, aangezien er maar een beperkt aantal experimenten beschikbaar zijn en/of door de korte duur van experimenten. Daarom kan de zekerheid worden vergroot door de Nederlandse bevindingen rond de koolstof vastlegging te leggen naast de waarden die internationaal worden gevonden en daarbij aan te geven of de nationale resultaten vallen binnen internationaal gevonden ranges.  

De resultaten tonen dat de bevindingen uit de Nederlandse LTE's goed overeen komen met de internationale literatuur. Daarnaast biedt de internationale literatuur aanvullende informatie over maatregelen die nog niet in Nederlandse LTE's zijn getoetst. Hiermee kunnen we de zekerheid van maatregelen vergroten.