Bodemvruchtbaarheid

Het verhogen van het aandeel granen in de rotatie heeft een positief effect op de (chemische) bodemvruchtbaarheid. Er is een toename in N-totaal en K-beschikbaar gemeten, op percelen met een hoger aandeel graanteelt in de gewasrotatie. Er zijn geen effecten op pH, P-beschikbaar (Pw), of beworteling gemeten in de LTE's. Deze indicatoren zijn gemeten op percelen met zowel een laag als hoog aandeel graanteelt in het bouwplan (in elk geval in de afgelopen 10 jaar), op bedrijven in Flevoland (klei), Zeeland (klei) en Brabant (zand). Bij de statistische tests is geen onderscheid gemaakt tussen zand en klei. Om deze reden is voorlopig de aanname gedaan dat het effect gelijk is voor zand en klei.