Bodemvruchtbaarheid

Het toevoegen van extra compost heeft mogelijk een licht positief effect op de (chemische) bodemvruchtbaarheid, hoewel de effecten afhankelijk kunnen zijn van het type compost. In een aantal verschillende behandelingen was N-totaal duidelijk hoger, ten opzichte van behandelingen met kunstmest; maar voor andere bodemindicatoren (pH, K- en P- beschikbaar, beworteling) bleek geen duidelijk effect. Deze indicatoren zijn gemeten in verschillende proeven op centraal gelegen kleigrond (Lelystad).