Kansen en belemmeringen

Kansen
Melkveehouders uit Friesland, Brabant en de Achterhoek benoemen dat het toedienen van vaste mest een positief effect heeft op het organischestofgehalte van de bodem en de daarmee samenhangende effecten, zoals droogteresistentie, hogere opbrengsten en een verminderde uitspoeling van nutriƫnten.

Belemmeringen
Melkveehouders uit Friesland, Brabant en de Achterhoek geven aan dat het moment van toedienen van vaste mest op grasland erg nauw luistert, om een vuile voerkuil of weide te voorkomen. Ook geven zij aan dat op bouwland de maatregel lastig te combineren is met niet-kerende grondbewerking (NKG). Om te voldoen aan de mestwetgeving moet bovendien vaak bedrijfseigen drijfmest worden afgevoerd, wat leidt tot dubbele kosten. Daar komt bij dat het uitrijden van vaste mest vaak uitbesteed wordt, met de bijbehorende kosten, terwijl drijfmest gemakkelijk zelf wordt uitgereden.

  • Schurer, B., Herbert, Z., van Hal, O., Wagenaar, J. P., Koopmans, C., Janmaat, L., & Schepens, J. (2022). Maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale bodems: ervaringen uit de praktijknetwerken van Slim Landgebruik. Louis Bolk Instituut.