Kansen en belemmeringen

Kansen
Een Zeeuwse akkerbouwer geeft aan dat hij stroresten achterlaat op het land, ter bevordering van de bodemkwaliteit. Door in te zetten op het verhogen van het organischestofgehalte van zijn bodem, door onder andere gewasresten achter te laten op zijn land, wordt de bewerkbaarheid van zijn bodem beter. Ook ziet hij de waarde van stroresten als meststof.

Belemmeringen
Een Zeeuwse akkerbouwer benoemd dat door het achterlaten van stro op het land, hij directe opbrengsten mist.

  • Schurer, B., Herbert, Z., van Hal, O., Wagenaar, J. P., Koopmans, C., Janmaat, L., & Schepens, J. (2022). Maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale bodems: ervaringen uit de praktijknetwerken van Slim Landgebruik. Louis Bolk Instituut.