Maximale koolstofvastlegging

Effectiviteit
Uit LTE’s en literatuuronderzoek blijkt dat niet-kerende grondbewerking geen eenduidig effect heeft op koolstofvastlegging. Vandaar dat de CO2-vastlegging van deze maatregel in de tabel is aangegeven met 0 kton CO2/jaar.

Methode RothC-model
Voor deze maatregel zijn geen modelberekeningen gedaan met behulp van het RothC-model. Het RothC-model is tot op heden nog niet in staat om het effect van grondbewerking te modelleren. Ook uit LTE's komen geen signalen dat niet-kerende grondbewerking leidt tot een effect, daarom is niet gekeken naar alternatieven voor het modelleren op nationale schaal.

  • Schepens, J.A.B., Timmermans, B.G.H., Fuchs, L.M., Peters, R., Bloem, J., Heupink, D.T., Wagenaar, J.P., Slier, T., & Koopmans, C.J. (2022b). Meerjarige evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden.
  • Lesschen, J. P., Hendriks, C., Slier, T., Porre, R., Velthof, G., & Rietra, R. (2021). De potentie voor koolstofvastlegging in de Nederlandse landbouw.