Maximale koolstofvastlegging

De koolstofvastlegging als gevolg van de toepassing van maatregelen, wordt bepaald met behulp van modelberekeningen met het model Roth-C. Het betreft hier de potentiële koolstofvastlegging, die wordt gerealiseerd wanneer de maatregel overal waar mogelijk wordt toegepast (zie implementatie).
Maatregel Waarde Eenheid
Kruidenrijk grasland Niet bekend Kton CO2/jaar

De totale koolstofvastlegging wordt uitgedrukt in kiloton CO2/jaar. Deze eenheid geeft aan hoeveel kiloton CO2 jaarlijks in de bodem wordt vastgelegd, in de vorm van koolstof, op landelijke schaal. 1 kiloton = 1.000.000 kg. De totale vastlegging wordt bepaald door de vastlegging per hectare landbouwgrond, te vermenigvuldigen met het aantal hectares waarop een maatregel kan worden toegepast.

Meer informatie
Akkerranden 3 Kton CO2/jaar

De totale koolstofvastlegging wordt uitgedrukt in kiloton CO2/jaar. Deze eenheid geeft aan hoeveel kiloton CO2 jaarlijks in de bodem wordt vastgelegd, in de vorm van koolstof, op landelijke schaal. 1 kiloton = 1.000.000 kg. De totale vastlegging wordt bepaald door de vastlegging per hectare landbouwgrond, te vermenigvuldigen met het aantal hectares waarop een maatregel kan worden toegepast.

Meer informatie
Wisselteelt mais-grasklaver 96 Kton CO2/jaar

De totale koolstofvastlegging wordt uitgedrukt in kiloton CO2/jaar. Deze eenheid geeft aan hoeveel kiloton CO2 jaarlijks in de bodem wordt vastgelegd, in de vorm van koolstof, op landelijke schaal. 1 kiloton = 1.000.000 kg. De totale vastlegging wordt bepaald door de vastlegging per hectare landbouwgrond, te vermenigvuldigen met het aantal hectares waarop een maatregel kan worden toegepast.

Meer informatie
Aanpassen gewasrotatie 59 Kton CO2/jaar

De totale koolstofvastlegging wordt uitgedrukt in kiloton CO2/jaar. Deze eenheid geeft aan hoeveel kiloton CO2 jaarlijks in de bodem wordt vastgelegd, in de vorm van koolstof, op landelijke schaal. 1 kiloton = 1.000.000 kg. De totale vastlegging wordt bepaald door de vastlegging per hectare landbouwgrond, te vermenigvuldigen met het aantal hectares waarop een maatregel kan worden toegepast.

Meer informatie
Groenbemesters/vanggewassen 39 Kton CO2/jaar

De totale koolstofvastlegging wordt uitgedrukt in kiloton CO2/jaar. Deze eenheid geeft aan hoeveel kiloton CO2 jaarlijks in de bodem wordt vastgelegd, in de vorm van koolstof, op landelijke schaal. 1 kiloton = 1.000.000 kg. De totale vastlegging wordt bepaald door de vastlegging per hectare landbouwgrond, te vermenigvuldigen met het aantal hectares waarop een maatregel kan worden toegepast.

Meer informatie
Extra compost 24 Kton CO2/jaar

De totale koolstofvastlegging wordt uitgedrukt in kiloton CO2/jaar. Deze eenheid geeft aan hoeveel kiloton CO2 jaarlijks in de bodem wordt vastgelegd, in de vorm van koolstof, op landelijke schaal. 1 kiloton = 1.000.000 kg. De totale vastlegging wordt bepaald door de vastlegging per hectare landbouwgrond, te vermenigvuldigen met het aantal hectares waarop een maatregel kan worden toegepast.

Meer informatie
Extra vaste mest 35 Kton CO2/jaar

De totale koolstofvastlegging wordt uitgedrukt in kiloton CO2/jaar. Deze eenheid geeft aan hoeveel kiloton CO2 jaarlijks in de bodem wordt vastgelegd, in de vorm van koolstof, op landelijke schaal. 1 kiloton = 1.000.000 kg. De totale vastlegging wordt bepaald door de vastlegging per hectare landbouwgrond, te vermenigvuldigen met het aantal hectares waarop een maatregel kan worden toegepast.

Meer informatie
Gewasresten achterlaten 19 Kton CO2/jaar

De totale koolstofvastlegging wordt uitgedrukt in kiloton CO2/jaar. Deze eenheid geeft aan hoeveel kiloton CO2 jaarlijks in de bodem wordt vastgelegd, in de vorm van koolstof, op landelijke schaal. 1 kiloton = 1.000.000 kg. De totale vastlegging wordt bepaald door de vastlegging per hectare landbouwgrond, te vermenigvuldigen met het aantal hectares waarop een maatregel kan worden toegepast.

Meer informatie
Niet-kerende grondbewerking 0 Kton CO2/jaar

De totale koolstofvastlegging wordt uitgedrukt in kiloton CO2/jaar. Deze eenheid geeft aan hoeveel kiloton CO2 jaarlijks in de bodem wordt vastgelegd, in de vorm van koolstof, op landelijke schaal. 1 kiloton = 1.000.000 kg. De totale vastlegging wordt bepaald door de vastlegging per hectare landbouwgrond, te vermenigvuldigen met het aantal hectares waarop een maatregel kan worden toegepast.

Meer informatie
Leeftijd grasland verhogen Niet bekend Kton CO2/jaar

De totale koolstofvastlegging wordt uitgedrukt in kiloton CO2/jaar. Deze eenheid geeft aan hoeveel kiloton CO2 jaarlijks in de bodem wordt vastgelegd, in de vorm van koolstof, op landelijke schaal. 1 kiloton = 1.000.000 kg. De totale vastlegging wordt bepaald door de vastlegging per hectare landbouwgrond, te vermenigvuldigen met het aantal hectares waarop een maatregel kan worden toegepast.

Meer informatie
Meer blijvend grasland 211 Kton CO2/jaar

De totale koolstofvastlegging wordt uitgedrukt in kiloton CO2/jaar. Deze eenheid geeft aan hoeveel kiloton CO2 jaarlijks in de bodem wordt vastgelegd, in de vorm van koolstof, op landelijke schaal. 1 kiloton = 1.000.000 kg. De totale vastlegging wordt bepaald door de vastlegging per hectare landbouwgrond, te vermenigvuldigen met het aantal hectares waarop een maatregel kan worden toegepast.

Meer informatie
Vogelakkers 4 Kton CO2/jaar

De totale koolstofvastlegging wordt uitgedrukt in kiloton CO2/jaar. Deze eenheid geeft aan hoeveel kiloton CO2 jaarlijks in de bodem wordt vastgelegd, in de vorm van koolstof, op landelijke schaal. 1 kiloton = 1.000.000 kg. De totale vastlegging wordt bepaald door de vastlegging per hectare landbouwgrond, te vermenigvuldigen met het aantal hectares waarop een maatregel kan worden toegepast.

Meer informatie
Agroforestry 46 Kton CO2/jaar

De totale koolstofvastlegging wordt uitgedrukt in kiloton CO2/jaar. Deze eenheid geeft aan hoeveel kiloton CO2 jaarlijks in de bodem wordt vastgelegd, in de vorm van koolstof, op landelijke schaal. 1 kiloton = 1.000.000 kg. De totale vastlegging wordt bepaald door de vastlegging per hectare landbouwgrond, te vermenigvuldigen met het aantal hectares waarop een maatregel kan worden toegepast.

Meer informatie

Op deze pagina vind je alle onderzoeksresultaten terug op zandgronden in Nederland. 

In Slim Landgebruik wordt onderzoek gedaan naar het effect van maatregelen op koolstofvastlegging, lachgasemissie, bodemfuncties, kosten en baten en kansen en belemmeringen. In deze interactieve omgeving kun je per maatregel nagaan wat de effecten zijn op bovengenoemde indicatoren door op een maatregel te klikken. Daarnaast kan per indicator worden bekeken hoe verschillende maatregelen daarop scoren. De resultaten geven een gemiddeld beeld van het verwachtte effect in Nederland. De resultaten komen voort uit modelstudies, lange termijn experimenten (LTE’s), economische analyses en expertkennis. Door op meer informatie te klikken komt een toelichting in beeld, waarin is beschreven hoe de getoonde resultaten tot stand zijn gekomen.