Lachgasemissie

Als gevolg van een verhoogd aandeel organische stof in de bodem, kan de lachgasemissie toenemen. Lachgas is een 265 keer sterker broeikasgas dan koolstofdioxide. De lachgasemissie is bepaald aan de hand van ruwe schattingen op basis van lachgasmetingen, emissiefactoren uit de nationale emissieregistratie, literatuuronderzoek en expertkennis en zal in de toekomst nog verder worden onderbouwd.
Maatregel Waarde Eenheid
Kruidenrijk grasland -27 tot -5 Kton CO2-eq/jaar

De totale geschatte lachgasemissie wordt uitgedrukt in kiloton CO2-equivalenten/jaar. Deze eenheid geeft aan hoeveel kiloton CO2-equivalenten er jaarlijks op landelijke schaal wordt uitgestoten in de vorm van lachgas. Om tot CO2-equivalenten te komen is een Global Warming Potential van 265 toegepast. Een negatief resultaat duidt op een reductie van de N2O emissies, een positief resultaat op een toename vann N2O emissies.

Meer informatie
Akkerranden -2 tot -1 Kton CO2-eq/jaar

De totale geschatte lachgasemissie wordt uitgedrukt in kiloton CO2-equivalenten/jaar. Deze eenheid geeft aan hoeveel kiloton CO2-equivalenten er jaarlijks op landelijke schaal wordt uitgestoten in de vorm van lachgas. Om tot CO2-equivalenten te komen is een Global Warming Potential van 265 toegepast. Een negatief resultaat duidt op een reductie van de N2O emissies, een positief resultaat op een toename vann N2O emissies.

Meer informatie
Wisselteelt mais-grasklaver -17 tot 67 Kton CO2-eq/jaar

De totale geschatte lachgasemissie wordt uitgedrukt in kiloton CO2-equivalenten/jaar. Deze eenheid geeft aan hoeveel kiloton CO2-equivalenten er jaarlijks op landelijke schaal wordt uitgestoten in de vorm van lachgas. Om tot CO2-equivalenten te komen is een Global Warming Potential van 265 toegepast. Een negatief resultaat duidt op een reductie van de N2O emissies, een positief resultaat op een toename vann N2O emissies.

Meer informatie
Aanpassen gewasrotatie -25 tot 25 Kton CO2-eq/jaar

De totale geschatte lachgasemissie wordt uitgedrukt in kiloton CO2-equivalenten/jaar. Deze eenheid geeft aan hoeveel kiloton CO2-equivalenten er jaarlijks op landelijke schaal wordt uitgestoten in de vorm van lachgas. Om tot CO2-equivalenten te komen is een Global Warming Potential van 265 toegepast. Een negatief resultaat duidt op een reductie van de N2O emissies, een positief resultaat op een toename vann N2O emissies.

Meer informatie
Groenbemesters/vanggewassen 10 tot 19 Kton CO2-eq/jaar

De totale geschatte lachgasemissie wordt uitgedrukt in kiloton CO2-equivalenten/jaar. Deze eenheid geeft aan hoeveel kiloton CO2-equivalenten er jaarlijks op landelijke schaal wordt uitgestoten in de vorm van lachgas. Om tot CO2-equivalenten te komen is een Global Warming Potential van 265 toegepast. Een negatief resultaat duidt op een reductie van de N2O emissies, een positief resultaat op een toename vann N2O emissies.

Meer informatie
Extra compost 1 tot 2 Kton CO2-eq/jaar

De totale geschatte lachgasemissie wordt uitgedrukt in kiloton CO2-equivalenten/jaar. Deze eenheid geeft aan hoeveel kiloton CO2-equivalenten er jaarlijks op landelijke schaal wordt uitgestoten in de vorm van lachgas. Om tot CO2-equivalenten te komen is een Global Warming Potential van 265 toegepast. Een negatief resultaat duidt op een reductie van de N2O emissies, een positief resultaat op een toename vann N2O emissies.

Meer informatie
Extra vaste mest -5 tot 5 Kton CO2-eq/jaar

De totale geschatte lachgasemissie wordt uitgedrukt in kiloton CO2-equivalenten/jaar. Deze eenheid geeft aan hoeveel kiloton CO2-equivalenten er jaarlijks op landelijke schaal wordt uitgestoten in de vorm van lachgas. Om tot CO2-equivalenten te komen is een Global Warming Potential van 265 toegepast. Een negatief resultaat duidt op een reductie van de N2O emissies, een positief resultaat op een toename vann N2O emissies.

Meer informatie
Gewasresten achterlaten 1 tot 7 Kton CO2-eq/jaar

De totale geschatte lachgasemissie wordt uitgedrukt in kiloton CO2-equivalenten/jaar. Deze eenheid geeft aan hoeveel kiloton CO2-equivalenten er jaarlijks op landelijke schaal wordt uitgestoten in de vorm van lachgas. Om tot CO2-equivalenten te komen is een Global Warming Potential van 265 toegepast. Een negatief resultaat duidt op een reductie van de N2O emissies, een positief resultaat op een toename vann N2O emissies.

Meer informatie
Niet-kerende grondbewerking 12 tot 40 Kton CO2-eq/jaar

De totale geschatte lachgasemissie wordt uitgedrukt in kiloton CO2-equivalenten/jaar. Deze eenheid geeft aan hoeveel kiloton CO2-equivalenten er jaarlijks op landelijke schaal wordt uitgestoten in de vorm van lachgas. Om tot CO2-equivalenten te komen is een Global Warming Potential van 265 toegepast. Een negatief resultaat duidt op een reductie van de N2O emissies, een positief resultaat op een toename vann N2O emissies.

Meer informatie
Leeftijd grasland verhogen Niet bekend Kton CO2-eq/jaar

De totale geschatte lachgasemissie wordt uitgedrukt in kiloton CO2-equivalenten/jaar. Deze eenheid geeft aan hoeveel kiloton CO2-equivalenten er jaarlijks op landelijke schaal wordt uitgestoten in de vorm van lachgas. Om tot CO2-equivalenten te komen is een Global Warming Potential van 265 toegepast. Een negatief resultaat duidt op een reductie van de N2O emissies, een positief resultaat op een toename vann N2O emissies.

Meer informatie
Meer blijvend grasland -31 tot 125 Kton CO2-eq/jaar

De totale geschatte lachgasemissie wordt uitgedrukt in kiloton CO2-equivalenten/jaar. Deze eenheid geeft aan hoeveel kiloton CO2-equivalenten er jaarlijks op landelijke schaal wordt uitgestoten in de vorm van lachgas. Om tot CO2-equivalenten te komen is een Global Warming Potential van 265 toegepast. Een negatief resultaat duidt op een reductie van de N2O emissies, een positief resultaat op een toename vann N2O emissies.

Meer informatie
Vogelakkers 0 Kton CO2-eq/jaar

De totale geschatte lachgasemissie wordt uitgedrukt in kiloton CO2-equivalenten/jaar. Deze eenheid geeft aan hoeveel kiloton CO2-equivalenten er jaarlijks op landelijke schaal wordt uitgestoten in de vorm van lachgas. Om tot CO2-equivalenten te komen is een Global Warming Potential van 265 toegepast. Een negatief resultaat duidt op een reductie van de N2O emissies, een positief resultaat op een toename vann N2O emissies.

Meer informatie
Agroforestry -3 tot 8 Kton CO2-eq/jaar

De totale geschatte lachgasemissie wordt uitgedrukt in kiloton CO2-equivalenten/jaar. Deze eenheid geeft aan hoeveel kiloton CO2-equivalenten er jaarlijks op landelijke schaal wordt uitgestoten in de vorm van lachgas. Om tot CO2-equivalenten te komen is een Global Warming Potential van 265 toegepast. Een negatief resultaat duidt op een reductie van de N2O emissies, een positief resultaat op een toename vann N2O emissies.

Meer informatie

Op deze pagina vind je alle onderzoeksresultaten terug op zandgronden in Nederland. 

In Slim Landgebruik wordt onderzoek gedaan naar het effect van maatregelen op koolstofvastlegging, lachgasemissie, bodemfuncties, kosten en baten en kansen en belemmeringen. In deze interactieve omgeving kun je per maatregel nagaan wat de effecten zijn op bovengenoemde indicatoren door op een maatregel te klikken. Daarnaast kan per indicator worden bekeken hoe verschillende maatregelen daarop scoren. De resultaten geven een gemiddeld beeld van het verwachtte effect in Nederland. De resultaten komen voort uit modelstudies, lange termijn experimenten (LTE’s), economische analyses en expertkennis. Door op meer informatie te klikken komt een toelichting in beeld, waarin is beschreven hoe de getoonde resultaten tot stand zijn gekomen.