Maximale koolstofvastlegging

Effectiviteit
Door een hoger aandeel rustgewassen, zoals graangewassen, grassen en vlinderbloemigen, in het bouwplan op te nemen, neemt de aanvoer van organische stof naar de bodem toe. Dit heeft een positief effect op de vastlegging van koolstof. De totale koolstofvastlegging bij het uitvoeren van deze maatregel op zand- en kleigrond heeft dezelfde orde van grootte.

Methode RothC-model
Om de potentiƫle koolstofvastlegging van deze maatregel in Nederland te berekenen in RothC, is in het model het aandeel rustgewassen in de gewasrotatie verhoogd naar 50% van het akkerbouwareaal. Vervolgens worden de intensieve gewassen (hak-/en rooivruchten, zoals aardappels, suikerbieten, bollen en uien) vervangen door wintertarwe. Wintertarwe is het meest voorkomende graangewas in Nederland. In gebieden waar het aandeel rustgewassen al 50% of hoger is, vindt geen verandering van het bouwplan plaats.

  • Slier, T., Stout, B., Vervuurt, W., Schepens, J., Martinez Garcia, L., Velthof, G., Lesschen, J.P., Agricola, H., Westerik, D., Koopmans, C., & van Middelaar, J. (2022b). Integratierapport Slim Landgebruik. Verdieping op de effecten van maatregelen binnen Slim Landgebruik. Wageningen Environmental Research.
  • Lesschen, J. P., Hendriks, C., Slier, T., Porre, R., Velthof, G., & Rietra, R. (2021). De potentie voor koolstofvastlegging in de Nederlandse landbouw.