Zekerheid

Helaas zijn geen Nederlandse proeven beschikbaar om het effect te kwantificeren van het omzetten van tijdelijk grasland en mais, naar blijvend grasland. In Nederlandse lange termijn experimenten (LTE's) zijn wel positieve effecten vastgesteld van meerjarig grasland op koolstofvastlegging, voor de maatregelen 'leeftijd grasland verhogen' en 'wissel-teelt mais-grasklaver'. Drie meta-analyses (zie internationale literatuur) rapporteren ook een gemiddelde toename in koolstofvastlegging, bij het omzetten van bouwland naar blijvend grasland, op verschillende bodemtypes. Ook in verschillende individuele veldproeven op zandgronden in het buitenland (met een vergelijkbaar klimaat) wordt regelmatig een toename in koolstofvastlegging gevonden. Er kan dus met grote zekerheid worden gesteld, dat het omzetten van tijdelijk grasland en snijmais naar permanent grasland een positieve bijdrage levert aan koolstofvastlegging.

  • Martinez Garcia, L.B., Herbert, Z.G.J., Westerik, D., Schepens, J.A.B. (2023). Carbon sequestration through agricultural practices: A review of international literature.
  • Schepens, J.A.B., Timmermans, B.G.H., Fuchs, L.M., Peters, R., Bloem, J., Heupink, D.T., Wagenaar, J.P., Slier, T., & Koopmans, C.J. (2022b). Meerjarige evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden.