Zekerheid

Het effect van meerjarige akkerranden op koolstofvastlegging is gemeten op Groningse praktijkbedrijven op noordelijk zand. Bij deze metingen is geen significant positief effect gevonden. Er zijn geen meta-analyses van internationale literatuur beschikbaar, en individuele veldstudies laten ook geen eenduidige toename in koolstofvastlegging zien. De effectiviteit van deze maatregel voor koolstofvastlegging op zand is daarom niet zeker en zal met name afhankelijk zijn van het specifieke management van de akkerranden.

  • Martinez Garcia, L.B., Herbert, Z.G.J., Westerik, D., Schepens, J.A.B. (2023). Carbon sequestration through agricultural practices: A review of international literature.
  • Schepens, J.A.B., Timmermans, B.G.H., Fuchs, L.M., Peters, R., Bloem, J., Heupink, D.T., Wagenaar, J.P., Slier, T., & Koopmans, C.J. (2022b). Meerjarige evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden.