Zekerheid

Nederlandse veldproeven naar het effect van deze maatregel zijn niet beschikbaar, dat geldt voor zowel zand- als kleigrond. In de internationale literatuur is slechts één studie beschikbaar die het effect van 3 jaar luzerne na reguliere akkerteelt heeft gemeten op kleigrond, waarbij een geringe koolstofvastlegging werd gevonden. De zekerheid betreffende de effectiviteit van deze maatregel is dus laag.

  • Martinez Garcia, L.B., Herbert, Z.G.J., Westerik, D., Schepens, J.A.B. (2023). Carbon sequestration through agricultural practices: A review of international literature.