Zekerheid

Het effect van wisselteelt mais-grasklaver is gemeten op praktijkpercelen op zandgrond in het zuiden van Nederland, waarbij percelen zijn vergeleken met continu mais, gras na continu mais en mais na continu gras. De percelen in wisselteelt legden significant meer CO2 vast dan percelen met continue maisteelt. Er kan dus met redelijke zekerheid worden geconcludeerd dat een rotatie van 3 jaar mais met 3 jaar gras-klaver, bijdraagt aan koolstofvastlegging in de bodem. De vastlegging is hierbij met name te danken aan het aandeel gras-klaver in de rotatie. Uit de internationale literatuur blijkt uit verschillende veldexperimenten dat meer koolstof wordt vastgelegd bij wisselteelt mais-grasklaver, ten opzichte van continue maisteelt. De vastlegging wordt hoger naarmate de periode van grasklaver in de rotatie langer is. Deze experimenten hebben met name plaatsgevonden op zandgrond. Er is geen meta-analyse van deze maatregel beschikbaar, en de algehele zekerheid van het positieve effect van deze maatregel is dus redelijk.

  • Koopmans, C. J, Timmermans, B. G. H., de Haan, J.J., van Opheusden, M., Noren, I. S., Slier, T., & Wagenaar, J. P. (2021). Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden 2019-2023: Voortgangsrapportage 2021. Louis Bolk Instituut, Driebergen, 48 p. https://www.louisbolk.nl/publicaties.
  • Martinez Garcia, L.B., Herbert, Z.G.J., Westerik, D., Schepens, J.A.B. (2023). Carbon sequestration through agricultural practices: A review of international literature.
  • Schepens, J.A.B., Timmermans, B.G.H., Fuchs, L.M., Peters, R., Bloem, J., Heupink, D.T., Wagenaar, J.P., Slier, T., & Koopmans, C.J. (2022b). Meerjarige evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden.