Zekerheid

In een 20-jarige lange termijn experiment (LTE) op centrale kleigrond bleek geen significant effect voor toepassing van vaste mest. Uit een meta-analyse van internationale literatuur blijkt wel een positief effect op koolstofvastlegging, op verschillende bodemtypes. Ook in internationale individuele veldproeven op klei werd een positief effect gemeten. Daardoor kan toch met grote zekerheid worden gesteld dat het toepassen van extra vaste mest een positieve bijdrage levert aan koolstofvastlegging.

  • Koopmans, C. J, Timmermans, B. G. H., de Haan, J.J., van Opheusden, M., Noren, I. S., Slier, T., & Wagenaar, J. P. (2020). Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden 2019-2023: Voortgangsrapportage 2020. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 35 p.
  • Martinez Garcia, L.B., Herbert, Z.G.J., Westerik, D., Schepens, J.A.B. (2023). Carbon sequestration through agricultural practices: A review of international literature.
  • Schepens, J.A.B., Timmermans, B.G.H., Fuchs, L.M., Peters, R., Bloem, J., Heupink, D.T., Wagenaar, J.P., Slier, T., & Koopmans, C.J. (2022b). Meerjarige evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden.