Datum: 11 Apr 2023

WURLive sessie Slim Landgebruik

Slim landgebruik is het onderwerp van de WUR live op 11 april, van 15.30 tot 16.30. Jan Peter Lesschen, Senior onderzoeker Bodem en Klimaat bij Wageningen Environmental Research en Albert de Vries, Senior beleidsmedewerker duurzaam bodembeheer van LNV gaan hierover met elkaar in gesprek.

Je bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en mee te discussiëren. Aanmelden is mogelijk door een mail te sturen naar wurlive@wur.nl.