Thema: Integrale resultaten uit Slim Landgebruik

Data management

Looptijd: 2020 - 2023
Status: Lopend

Binnen het programma Slim Landgebruik wordt in vele projecten data verzameld. In het project Data management wordt sturing gegeven aan het verzamelen en opslaan van deze data. Extra nadruk ligt op het verbeteren van de datakwaliteit.

Het doel van het programma Slim Landgebruik is te komen tot kennis die bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Daarvoor wordt binnen het programma veel data verzameld. Het data management project draagt bij aan de Slim Landgebruik doelen door ervoor te zorgen dat de data zodanig worden opgeslagen, dat deze data na afloop van het programma makkelijk toegankelijk zijn voor nadere analyse. Dit wordt onder andere gerealiseerd door te voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Kwaliteitseisen waar we ons in Slim Landgebruik met name op richten zijn het goed beschrijven van de verzamelde data plus de toegepaste methodes voor analyse. Ook staat goed versiebeheer hoog op de agenda, zodat achteraf kan worden achterhaald op welke data bepaalde analyses zijn gebaseerd.

Naast het beschrijven wát we hebben gedaan, is het ook belangrijk om vast te leggen wáárom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Waarom is er voor deze analysemethode gekozen? Waarom is er voor deze bemonsteringsstrategie gekozen? Door ook aandacht te geven aan deze vragen is het achteraf een stuk makkelijker om vragen over resultaten en analysemethodes te weerleggen.

Een laatste belangrijk onderdeel van het data management project is de privacywetgeving. Binnen Slim Landgebruik wordt veel gebruik gemaakt van data van verschillende agrarische bedrijven. Wij zijn alle deelnemers binnen Slim Landgebruik zeer dankbaar voor het vertrouwen dat ons wordt gegeven om met hun data aan de slag te gaan. Om deze reden hebben wij de privacy zeer hoog in het vaandel staan. In dit project wordt er daarom op toegezien dat vertrouwelijke data ook vertrouwelijk wordt behandeld.