Thema: Integratie van resultaten

Integrale effecten van klimaatmaatregelen uit Slim Landgebruik

Zoals de titel van het project al aangeeft, gaat het in dit project om de integrale effecten van klimaatmaatregelen uit Slim Landgebruik. Middels de CO2Bodem tool worden de kennis uit Slim Landgebruik over klimaatmaatregelen samengebracht en overzichtelijk weergeven.

Wat is CO2Bodem?
In CO2Bodem wordt op kwantitatieve wijze inzicht gegeven in de effectiviteit van de jaarlijkse CO2 vastlegging in de minerale landbouwbodems. De in 2012 verschenen tabel 7 in Lesschen et al. geeft een inschatting van de jaarlijkse CO2 vastlegging in de minerale landbouwbodems en vormt de basis van CO2Bodem. In 2021 is deze tabel geüpdatet aan de hand van modelberekeningen (Lesschen et al. in press). De resultaten worden geverifieerd met de resultaten uit de Lange Termijn Experimenten (A1) en literatuuronderzoek, waarmee we de zekerheid van het effect van maatregelen op CO2 vastlegging proberen te duiden. Daarnaast wordt er ook naar andere aspecten van maatregelen gekeken in Slim Landgebruik. Ook deze krijgen een plek in CO2Bodem.
De CO2Bodem tabel bevat de volgende componenten:

  • Effectiviteit van de maatregel (kg CO2/ha/jaar)
  • Implementatiepercentage van de maatregel (technisch) (ha)
  • Zekerheid van de effectiviteit (%)
  • N2O emissies (kwalitatief)
  • Effect van maatregelen op NPL thema’s (kwalitatief)
  • Kosten en baten balans (€)

Hoe draagt CO2Bodem bij aan het behalen van het doel van het programma?
De CO2Bodem tool speelt een centrale rol binnen het programma Slim Landgebruik en maakt inzichtelijk wat het (potentiele) effect is van verschillende maatregelen. Daarnaast is er een simpele beleidstool ontwikkeld welke aangeeft hoeveel CO2 er totaal wordt vastgelegd in Nederland, afhankelijk van de toepassing van de maatregelen. Deze tool helpt beleidsmakers om keuzes te maken over maatregelen die kunnen bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen.

En verder?
Naast het opstellen van de CO2Bodem tabel gaan we in 2021 ook naar andere integrale onderwerpen kijken. Denk daarbij aan het effect van maatregelen dat het bedrijfsniveau overstijgt. Welk effect heeft een maatregel wanneer er ook verderop in de keten wordt gekeken naar de effecten van de maatregel? Daarnaast willen we een blik werpen op maatregelen die vanuit andere klimaatprogramma's worden aangeraden. Gaan deze maatregelen door één deur met de maatregelen uit Slim Landgebruik? Of ontstaan er juist trade-offs? Daarnaast willen we iedereen meer inzicht geven in CO2 vastlegging in de Nederlandse landbouwbodems. Daarom zal een boekje worden ontwikkeld met daarin 30 vragen en antwoorden over CO2 vastlegging in landbouwbodems.

Als laatste..
De CO2Bodem tool wordt jaarlijks geüpdatet. Door nieuwe inzichten uit ons lopende onderzoek kan het zijn dat er verschillen ontstaan in de verschillende versies van CO2Bodem.