Implementatie

Op kleigrond is een aanvullend areaal blijvend grasland mogelijk van 49.000 hectare. De BRP laat zien dat vooral in de provincies Flevoland, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland het huidige percentage blijvend grasland relatief laag is (in verhouding tot het areaal veehouderijgewassen). Deze maatregel biedt op klei mogelijkheden voor de gronden in met name Flevoland en Zeeland.

  • Slier, T., Stout, B., Vervuurt, W., Schepens, J., Garcia, L. M., Velthof, G. L., ... & van Middelaar, J. (2022). Integratierapport Slim Landgebruik: Verdieping op de effecten van maatregelen binnen Slim Landgebruik. Slim Landgebruik.
  • Lesschen, J. P., Hendriks, C., Slier, T., Porre, R., Velthof, G., & Rietra, R. (2021). De potentie voor koolstofvastlegging in de Nederlandse landbouw. (Rapport/Wageningen Environmental Research; No. 3130). Wageningen Environmental Research. https://doi.org/10.18174/557330