Kansen en belemmeringen

Kansen
Door het bouwplan te verruimen met grassen kan een agrariƫr bodemgebonden ziekten en plagen beter beheersen of zelfs voorkomen. Daarnaast is deze maatregel relatief makkelijk uit te voeren en levert deze op de langere termijn een arbeidsbesparing op.

Belemmeringen
Grasland van minimaal 5 jaar oud krijgt het perceel het label 'permanent grasland' in de BasisRegistratie Percelen (BRP). Hierdoor neemt de waarde van het perceel af en zijn boeren dus niet meer in staat om andere teelten dan gras op het perceel te telen.

  • Schurer, B., Herbert, Z., van Hal, O., Wagenaar, J. P., Koopmans, C., Janmaat, L., & Schepens, J. (2022). Maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale bodems: ervaringen uit de praktijknetwerken van Slim Landgebruik. Louis Bolk Instituut.