Kansen en belemmeringen

Kansen
Het toepassen van compost, dat veel stabiele organische stof bevat (dus een hoge C/N-verhouding heeft), wordt door een Brabantse akkerbouwer gebruikt om zijn organischestofgehalte op peil te houden. Dit is voor hem extra belangrijk, omdat hij in zijn bouwplan weinig granen heeft opgenomen.
Een akkerbouwer uit de Veenkoloniën geeft aan dat hij denkt dat hij een mooie, rulle grond krijgt van de toepassing van compost op zijn land. Hij neemt waar dat compost helpt om teruglopende gewasopbrengsten op schralere percelen te voorkomen, dat percelen minder gevoelig zijn voor winderosie en het watervasthoudend vermogen van de bodem wordt verhoogd. Hij heeft een voorkeur voor het gebruik van groencompost in plaats van gft-compost, omdat het “structuurvoller” en lokaal beschikbaar is.

Belemmeringen
Een akkerbouwer uit de Veenkoloniën geeft aan dat het aanbrengen van groencompost lang niet meer zo’n laagdrempelige maatregel is als vroeger, aangezien er tegenwoordig veel administratie mee gemoeid is. Een Brabantse akkerbouwer geeft aan dat compost meer extra kosten met zich meebrengt dan dunne mest, aangezien het product zelf kostbaarder is en hij ook moet betalen voor transport- en uitrijdkosten. Een melkveehouder uit Brabant geeft aan dat hij - om te voldoen aan de mestwetgeving - vaak bedrijfseigen drijfmest moet afvoeren, wat leidt tot dubbele kosten. Meerdere ondernemers benoemen een ander nadeel van zowel groen- als gft-compost: ze zijn soms verontreinigd met afval, onder andere plastic en glas.

  • Schurer, B., Herbert, Z., van Hal, O., Wagenaar, J. P., Koopmans, C., Janmaat, L., & Schepens, J. (2022). Maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale bodems: ervaringen uit de praktijknetwerken van Slim Landgebruik. Louis Bolk Instituut.