Kosten en baten

De kosten van de toepassing van vaste mest (poststalmest) zijn relatief hoog voor een akkerbouwer: ongeveer € 950-1000/ha, vergeleken met de referentiesituatie met dunne varkensdrijfmest en kunstmest. Dit omdat de akkerbouwer geld ontvangt voor de toepassing van varkensdrijfmest, terwijl voor vaste mest betaald moet worden. Daarnaast zijn de kosten voor de aanvullende kunstmestgift hoger bij toediening van vaste mest dan bij dunne varkensdrijfmest. De totale kosten van bemesting met vaste mest (aangevuld met kunstmest) zijn daardoor € 650-700/ha, terwijl de akkerbouwer in de referentiesituatie € 250-300/ha zou verdienen. De werkelijke kosten zijn uiteindelijk bedrijfsspecifiek, en afhankelijk van:

  • de referentiebemesting
  • de hoogte van de mestgiften
  • variërende kosten voor vaste mest en kunstmest en
  • variërende opbrengsten voor de toepassing van drijfmest.

 

  • Janmaat, L., Koopmans, C., Heesmans, H., Specken, J., Verstand, D., Van Opheusden, M., Timmermans, B., Heupink, D., Westerhof, H., & Colombijn-Van Der Wende, K. (2020). Bodem & Klimaat Netwerk-Akkerbouw.
  • Hoogmoed, M., Janmaat, L., Verstand, D., Bijker, J.W., Schurer, B., Timmermans, B., Heesmans, H., Specken, J., Westerhof, H., Michielsen, C., Colombijn-van der Wende, K., & Koopmans, C. (2021a). Bodem en Klimaat Netwerk Akkerbouw: Voortgangsrapportage maart 2021. Louis Bolk Instituut, Bunnik.