Kosten en baten

De kosten voor het achterlaten van gewasresten (van graangewassen) zijn alleen bepaald in combinatie met groenbemesters, en groenbemesters met verhoging van het aandeel graanteelt. Het achterlaten van gewasresten van graangewassen brengt kosten met zich mee, omdat het stro niet verkocht kan worden voor andere doeleinden. Ten opzichte van het referentiebouwplan leidt het toepassen van groenbemesters en het achterlaten van de gewasresten, in elke regio tot ongeveer € 200 reductie in bouwplansaldo. De precieze kosten zijn daarbij afhankelijk van het gehalte graan in het bouwplan, evenals de hoeveelheid gewassen waarna een groenbemester kan worden toegepast. In combinatie met de maatregelen groenbemesters en verhoging van het aandeel graanteelt, is de reductie in bouwplansaldo ongeveer € 300/ha. Dit omdat bij een hoger aandeel graan relatief meer stro achterblijft, dat anders verkocht had kunnen worden, en omdat een hoger aandeel graanteelt in het bouwplan vaak ten koste gaat van hoog salderende gewassen.
Dit geldt voor zowel zand- als kleigrond.

  • Verstand, D., Bijker, W., Evers, A., van der Burgt, E., van Hal, O., Wagenaar, J.P., Smit, B., & de Haan, M. (2022) Kosten en baten van koolstofmaatregelpakketten.