Zekerheid

Het effect van het verhogen van het aandeel graan in de rotatie is gemeten op praktijkbedrijven op Zeeuwse- en centrale klei (Flevoland), waarbij percelen al circa 30 jaar een verhoogd aandeel aan graanteelt hebben. Hieruit bleek echter geen significante toename in CO2-vastlegging, ten opzichte van gewasrotaties met een lager aandeel graan. In metingen op zand was eveneens geen significante toename in CO2 vastlegging meetbaar, maar als de data van beide bodemsoorten worden gecombineerd is wel een significante toename te zien, dankzij meer meetpunten. In de internationale literatuur wordt ook een positief effect op koolstofvastlegging gevonden in diverse veldexperimenten. Ondanks de hoge variatie in de metingen kan dus met redelijke zekerheid worden gesteld, dat het verhogen van het aandeel graanteelt in de gewasrotatie een positieve bijdrage levert aan koolstofvastlegging in de bodem.

  • Koopmans, C. J, Timmermans, B. G. H., de Haan, J.J., van Opheusden, M., Noren, I. S., Slier, T., & Wagenaar, J. P. (2020). Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden 2019-2023: Voortgangsrapportage 2020. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 35 p.
  • Martinez Garcia, L.B., Herbert, Z.G.J., Westerik, D., Schepens, J.A.B. (2023). Carbon sequestration through agricultural practices: A review of international literature.
  • Schepens, J.A.B., Timmermans, B.G.H., Fuchs, L.M., Peters, R., Bloem, J., Heupink, D.T., Wagenaar, J.P., Slier, T., & Koopmans, C.J. (2022b). Meerjarige evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden.