Integratie van resultaten

In het programma Slim Landgebruik wordt onderzoek uitgevoerd naar CO2 vastlegging in de Nederlandse landbouwbodems. Het doel van het programma is het leveren van kennis die nodig is om te komen tot een jaarlijkse vastlegging van 0,5 Mton CO2 aan de Nederlandse minerale landbouwbodems vanaf 2030 en tevens bijdraagt aan realiseren van duurzaam beheren van deze landbouwbodems. Deze kennis wordt opgedaan in verschillende projecten. Binnen het thema 'Integrale resultaten uit Slim Landgebruik' brengen we deze kennis samen. Daarbij maken we inzichtelijk of het klimaatdoel bereikt kan worden.

In het programma Slim Landgebruik wordt in vijf verschillende thema's onderzoek gedaan om kennis te verzamelen over de mogelijkheden tot het vastleggen van 0.5 Mton CO2 in de Nederlandse minerale landbouwbodems. De nadruk ligt hierbij op het bepalen van de potentie van maatregelen, inpassing van de maatregelen in de praktijk, het monitoren van de toepassing van maatregelen en het effect daarvan op de bodemkoolstof voorraad, het stimuleren van toepassing van de maatregelen bij boeren en het overdragen van deze kennis richting de sector. 

In dit thema wordt de kennis uit Slim Landgebruik samen gebracht in CO2Bodem. Door op een hoger niveau de kennis bij elkaar te brengen kan een overzichtelijk beeld worden geschetst van de maatregelen die in Slim Landgebruik worden onderzocht. In hoeverre draagt een maatregel bij aan het behalen van de klimaatdoelen? Wat is het effect van de maatregelen op bodemkwaliteit? Welke kosten en baten brengt een maatregel met zich mee? Door deze informatie op een rijtje te zetten kunnen goede beleidskeuzes gemaakt worden die bij kunnen dragen aan de klimaatdoelen die voor Nederland zijn gesteld!

Hieronder de projecten die binnen dit thema vallen: