Implementatie

Voor de CO2Bodemtabel is aangenomen dat niet-kerende grondbewerking kan worden toegepast bij akkerbouwgewassen in rotatie, maar niet bij uien. Deze maatregel is deels toepasbaar op groenten. Het totale akkerbouwareaal waarop deze maatregel kan worden toegepast is 505 kha, waarvan 200 kha op zandgrond en 304 kha op kleigrond.

  • Slier, T., Stout, B., Vervuurt, W., Schepens, J., Martinez Garcia, L., Velthof, G., Lesschen, J.P., Agricola, H., Westerik, D., Koopmans, C., & van Middelaar, J. (2022b). Integratierapport Slim Landgebruik. Verdieping op de effecten van maatregelen binnen Slim Landgebruik. Wageningen Environmental Research.