Efficiëntie maatregelen

De opgave vanuit het Nationaal programma landbouwbodems is om in 2030 alle land­bouw­­­bodems in Nederland duurzaam te beheren. Belangrijke indicatoren voor een goede bodemkwaliteit zijn koolstof en organische stof. Daarnaast spelen ook andere fysische, chemische en biologische indicatoren hierin een rol. Meerdere onderzoeken binnen Slim Landgebruik geven inzicht in de effectiviteit van de maatregelen op zowel de koolstofvastlegging als op de bodemkwaliteit indicatoren.

De CO2bodemtabel geeft op basis van Lange Termijn Experimenten (LTE) aan wat het effect is van de maatregelen op koolstof vastlegging.