Thema: Kennisoverdracht

Communicatie

Looptijd: 2018 – 2023
Status: Lopend

Binnen het project communicatie worden de doelgroepen van het Slim Landgebruik (SL) programma geïnformeerd door middel van de meest efficiënte middelen. Vanuit het project wordt dit actief gedaan door o.a. het verzenden van een stakeholder nieuwsbrief; het organiseren en bijwonen van bijeenkomsten en door deze website up-to-date te houden. Daarnaast worden er regelmatig berichten verstuurd via het Slim Landgebruik twitter accountIn de afgelopen jaren waren we met het programma actief bij de BodemTop van LNV, door middel van presentaties, of de vele deelnemers van het programma. De kernboodschappen die worden verspreid komen uit het project Integrale resultaten.

De communicatie activiteiten hebben uiteindelijk tot doel om het SL programma te ondersteunen in haar doelstelling te komen tot een additionele vastlegging van 0,5 Mton CO2-eq per jaar aan de Nederlandse minerale landbouwbodems in aanloop naar en vanaf 2030, in samenwerking met de projectpartners en het Ministerie van LNV.