Thema: Kennisoverdracht

Communicatie

Binnen het project communicatie worden de doelgroepen van het Slim Landgebruik (SL) programma geïnformeerd met de meest efficiënte middelen. Vanuit het project wordt dit actief gedaan door o.a. het verzenden van een stakeholder nieuwsbrief; het organiseren en bijwonen  van bijeenkomsten en door deze website up-to-date te houden. Daarnaast worden er regelmatig berichten verstuurd via het Slim Landgebruik twitter account.

In 2022 zullen we met het programma aanwezig zijn bij de BodemTop in mei. Er worden naast een inleidende presentatie o.a. workshops (mede)georganiseerd; 'maatregelen' en 'carbon credits', en we staan ook op de informatiemarkt.

De communicatie activiteiten hebben uiteindelijk tot doel om het SL programma te ondersteunen in haar doelstelling te komen tot een additionele vastlegging van 0,5 Mton CO2-eq per jaar aan de Nederlandse minerale landbouwbodems in aanloop naar en vanaf 2030, in samenwerking met de projectpartners en het Ministerie van LNV.

Publicaties