Toedienen organische meststoffen

Aanvoer van organische meststoffen draagt bij aan de opbouw van organische stof in de bodem. In welke mate die bijdraagt in koolstof vastlegging wordt nog nader onderzocht.