Silvopastorale systemen

Agroforestry is een term die tegenwoordig steeds meer in de belangstelling staat. Agroforestry is een verzamelnaam voor vele vormen van landgebruik waarbij houtige gewassen (meestal bomen) en klassieke landbouwgewassen of veeteelt op hetzelfde perceel voorkomen. In de veehouderij wordt hier ook wel de term silvopastoraal voor gebruikt. Binnen Slim Landgebruik loopt er op dit moment nog geen onderzoek naar het effect van deze maatregel op COvastlegging. We zijn momenteel aan het verkennen of het mogelijk is om deze maatregel op te nemen in ons pakket. 

Het plaatje is bewerkt en komt uit Luske, B., M. Bestman ; K. van Veluw, E. Prins, P. Rombouts, 2020, Het Masterplan Agroforestry : Advies voor het realiseren van een schaalsprong van agroforestry in Nederland, LBI.